Tư vấn miễn phí

Tư vấn miễn phí

Dịch vụ tư vấn miễn phí của Mỹ An Sinh là một buổi trò chuyện trực tuyến giữa bạn và huấn luyện viên HypnoBirthingTM ,Nga Burger-Nguyễn, người trực tiếp đứng lớp dạy khóa học Mỹ An Sinh. Mục đích của buổi trò chuyện là làm quen và giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của bạn về phương pháp HypnoBirthingTM  và khóa học Mỹ An Sinh. Đồng thời trong khi tư vấn bạn cũng có thể cho Mỹ An Sinh biết thêm về bạn và nguyện vọng sinh nở của mình.

Đối tượng đặt hẹn tư vấn miễn phí: phụ nữ mang thai và bạn đồng hành của mình

Thời lượng tư vấn: 60 phút tư vấn trực tuyến qua Skype

Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí và không có ràng buộc nào liên quan đến đăng kí khóa học Mỹ An Sinh nếu bạn không cảm thấy phù hợp với khóa học này.

Vui lòng điền thông tin vào form sau để đặt hẹn tư vấn

Việt Nam
Holland